Linggo, Agosto 12, 2012

Imahismo


Ang_tuon_ng_Teoryang_Imahismo_ay_imahen_dahil_sa_paniniwalang_ang_nagsasabi_ng_kahulugan_ng_tula._Kinikilala_ng_Teoryang_ito_ang_kabuluhang_pangkaisipan_at_pandamdamin_ng_mga_imaheng_nakapaloob_sa_akda._Sa_halip_na_gumagamit_ng_gasgas_o_lumang_imahen,_bago_ang_kanyang_ginagamit._Luma_ang_karanasan_ngunit_nagiging_bago_ito,_at_kaaya-ayang_basahin_ang_tula_dahil_sa_imahen...">Ang tuon ng Teoryang Imahismo ay imahen dahil sa paniniwalang ang nagsasabi ng kahulugan ng tula. Kinikilala ng Teoryang ito ang kabuluhang pangkaisipan at pandamdamin ng mga imaheng nakapaloob sa akda. Sa halip na gumagamit ng gasgas o lumang imahen, bago ang kanyang ginagamit. Luma ang karanasan ngunit nagiging bago ito, at kaaya-ayang basahin ang tula dahil sa imahen...REPLEKSYON:
Sa teoryang ito ,ako ay medyo nahirapan dahil marami pang kailangan alamin upang malaman ito.Ang teoryang ito ay tumutuon sa mga imahe ng bawat salita.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento