Lunes, Hulyo 23, 2012

kombensyon ng tula

1.Aside - mga salitang binibigkas nang mahina na ang nakaririnig lamang ay isang tao o isang grupo at hindi naririnig ng mga kasamahan 

2. Monologo - madamdaming pananalita na sinasabi ng isang aktor nang nag-iisa at walang ibang tao sa tanghalan 

3. Soliloquy - ang aktor ay nagpapahayag ng kanyang iniisip sa mga manonood at hindi naririnig ng iba pang tauhan; nagsasalita ang aktor sa kanyang sarili at sinasabi niya ito nang malakas 
1.Aside - mga salitang binibigkas nang mahina na ang nakaririnig lamang ay isang tao o isang grupo at hindi naririnig ng mga kasamahan 

2. Monologo - madamdaming pananalita na sinasabi ng isang aktor nang nag-iisa at walang ibang tao sa tanghalan 

3. Soliloquy - ang aktor ay nagpapahayag ng kanyang iniisip sa mga manonood at hindi naririnig ng iba pang tauhan; nagsasalita ang aktor sa kanyang sarili at sinasabi niya ito nang malakas 


TAMA TOH.... 
1. Aside - pagsasalita ng isang tauhan sa manonood na ang layon ay upang huwag marinig ng ibang tauhan sa entablado 

2. Monologo - madamdaming pananalita na sinasabi ng isang aktor nang nag-iisa at walang ibang tao sa tanghalan 
- mahalagang pagsasalita ng isang tauhan habang nakikinig ang iba pang tauhan 
3. Soliloquy - ang pagsasalita nang mag-isa lamang sa tanghalan ng isang tauhan. Walang ibang tauhan habang nagsasalita ang isang tauhan.


    Repleksyon:
             natutunan ko na ang kombensyon ng tula ay merong mga uri tulad ng aside at monologo na karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga dayalogo upang mapaganda ang palitan ng mga salita at ang emosyon ng mga tauhan.
              ako ay masaya dahil mapapaganda ko na lalo ang aking paggawa ng mga dayalogo.

1 komento: