Lunes, Hulyo 23, 2012

konotasyon at denotasyon


Denotasyon - Literal ang kahulugan.

Konotasyon - Malalim ang kahulugan ng salita.

DEnotasyon - inaalis ang tae sa toilet (MALINGSAGOT)
KOnotasyon- binabalik ang tae galing sa toilet (MALINGSAGOT)


Mga halimbawa ng Konotasyon at denotasyon: 

1. PULANG ROSAS: 

Denotasyon: pulang Rosas na may berdeng dahon 
Konotasyon : Ito ay simbolo ang passion at pag-ibig 

2. KRUS 
Denotasyon: Ang kayumanging krus 
Konotasyon: Ito ay simbolo ng relihiyon 

3. ang litrato ng puso 

Karagdagang Kasagutan:
Denotasyon: ito ay nagrerepresinta karton na puso 
Konotasyon: Ito ay simbolo ng pagmamahal at pag-ibig 
konatasyon- 
si adrian ay may TENGANG KAWALI 
ako ay may PUSONG MAMON 
si nanay ang ILAW ng tahanan 
si tatay ang HALIGI ng tahanan 
nasa PAA na ang buhay ng aking lola!


         repleksyon:
                natutunan ko na ang denotasyon ay ang Literal ang kahulugan ng isang bagay o tumutukoy agad sa isang bagay o salita.Samantalang ang konotasyon naman ay ang Malalim ang kahulugan ng salita o nilalagyan ng mga di pamilyar na salita para mapaisip at mapaganda ang isang pangungusap.
               
                 ako ay masaya dahil pwede ko nang magamit ang mga ito sa aking mga pangungusap para mapaganda ang mga ito.
      

5 komento: